Затваряне

За сайта

Целта на този e сайт е да популяризира идеята за автентичното лидерство и да окуражи все повече хора да повярват, че могат да бъдат агенти на промяната в света, в който живеем.

Той предоставя и информация за съвременните тенденции на развитие в областта на управление на човешките ресурси, общото за които е грижата за ценностите и развитие на основното конкурентно предимство на бъдещето – хората.

Списък на всички статии може да се намери в блога, а специалната категория наречена „уроци по лидерство“, може да се чете на началната страница и на принципа на случайността. Целта е да създава условия за рефлексия върху темата, която дадената публикация представя.

Част е от семейството сайтове на espirited.com, които предоставят знание за повишаване на нивото на психично здраве – както за индивиди, така и за семейства и организации.

Техен създател е Камелия Хаджийска – психолог и психотерапевт с над двадесет и пет години опит в работата с хора. Статиите, написани от нея в този сайт, са предмет на авторско право. Ако ви харесат и решите да ги споделяте, моля да цитирате автора и да поставите линк към този сайт.