Затваряне

Автентична организация

Автор на тази статия е Вера Гилина

„Автентичност според речника означава „отговарящ на оригинала; който не е фалшив, лъжлив, не е имитация; истински, реален”. Накратко, автентичността изисква да оставаме верни на собствената си личност, дух или характер, т.е. да бъдем верни на себе си.

Как една организация може да бъде себе си?

Знаем, че организацията е сложен комплекс от различни компоненти – хора, процеси и култура. С нея са свързани различни дейности, като например оперативна дейност и управление, наемане и управление на хора, лидерство, управление на промени, управление на кризи.

За да бъде една организация автентична, тя следва преди всичко да има изградена собствена идентичност, т.е същност или качествена определеност. Идентичността на организацията изисква да отговорим на въпроса „Кои сме ние?” В отговора на този въпрос следва да се съдържа ясно определяне и осъзнаване на характера на организацията, нейните нужди, цели, ценности, желания за развитие, отразени и в нейната визия и мисия. Това са отправните точки, върху които всяка една организация гради своята автентична самоличност.

Коя организация е автентична?

Автентичната организация знае своите силни и слаби страни. Наясно е със ситуацията, в която действа и го прави искрено, непресторено и в съответствие с реалните факти, собствените ценности и предпочитания. Автентичните организации са надеждни, стабилни, оптимистични и прилагат високи етични стандарти в работата си. Те са действащи и ориентирани към развитието си. Осъзнаването и действието са двете основни отличителни характеристики на автентичната организация.

Автентичността се случва само когато организацията има много високо ниво на себепознание, наясно е със своите истински ценности, разбира своята основна цел и прилага постоянство и усърдие за постигането й.

Защо една организация би искала да бъде автентична?

Основното предназначение на автентичността е, че тя стимулира креативността, спомага за развитието на емпатия и допринася за цялостността (интегритета) на организацията.

Липсата на автентичност блокира добрите идеи и вдъхновението, отнема страстта и радостта от работата, спира хората да действат, да участват, да се чувстват ангажирани, да са част от цялото нещо, от общото.

Автентичността от своя страна засилва креативността в организацията. На първо място дава възможност за спонтанност и увереност в собствените възможности, което пък спомага за раждането на оригинални идеи, които имат практическо изражение и стойност.

Автентичността насърчава развитието на емпатия в организацията, т.е. разпознаване на чувствата и желанията на другите и съответно нараства доверието към мотивите, които ръководят действията им. Ето защо, можем да кажем, че автентичността допринася за комплексно засилване на доверието, подкрепата и солидарността в организацията.

Не на последно място чрез автентичността нараства вътрешния интегритет на организацията (автономност, компетентност, взаимосвързаност и баланс), който и осигурява стабилно и уверено присъствие. Също така прилагането на интегритет дава на организацията нужната и дисциплина, за да бъде последователна и постоянна във водената политика, особено при бурна, хаотична и непредвидима външна среда

Насърчаването на автентичността в организациите е отговорна и не лека задача. Да се преоткрие и поощри автентичността обаче е от определящо значение, както за развитието и мотивацията на хората, работещи в нея, така и за бъдещето и благоденствието на самата организация.“

  

Автентичност според речника означава „отговарящ на оригинала; който не е фалшив, лъжлив, не е имитация; истински, реален”. Накратко, автентичността изисква да оставаме верни на собствената си личност, дух или характер, т.е. да бъдем верни на себе си.

Как една организация може да бъде себе си?

Знаем, че организацията е сложен комплекс от различни компоненти – хора, процеси и култура. С нея са свързани различни дейности, като например оперативна дейност и управление, наемане и управление на хора, лидерство, управление на промени, управление на кризи.

За да бъде една организация автентична, тя следва преди всичко да има изградена собствена идентичност, т.е същност или качествена определеност. Идентичността на организацията изисква да отговорим на въпроса „Кои сме ние?” В отговора на този въпрос следва да се съдържа ясно определяне и осъзнаване на характера на организацията, нейните нужди, цели, ценности, желания за развитие, отразени и в нейната визия и мисия. Това са отправните точки, върху които всяка една организация гради своята автентична самоличност.

Коя организация е автентична?

Автентичната организация знае своите силни и слаби страни. Наясно е със ситуацията, в която действа и го прави искрено, непресторено и в съответствие с реалните факти, собствените ценности и предпочитания. Автентичните организации са надеждни, стабилни, оптимистични и прилагат високи етични стандарти в работата си. Те са действащи и ориентирани към развитието си. Осъзнаването и действието са двете основни отличителни характеристики на автентичната организация.

Автентичността се случва само когато организацията има много високо ниво на себепознание, наясно е със своите истински ценности, разбира своята основна цел и прилага постоянство и усърдие за постигането й.

Защо една организация би искала да бъде автентична?

Основното предназначение на автентичността е, че тя стимулира креативността, спомага за развитието на емпатия и допринася за цялостността (интегритета) на организацията.

Липсата на автентичност блокира добрите идеи и вдъхновението, отнема страстта и радостта от работата, спира хората да действат, да участват, да се чувстват ангажирани, да са част от цялото нещо, от общото.

Автентичността от своя страна засилва креативността в организацията. На първо място дава възможност за спонтанност и увереност в собствените възможности, което пък спомага за раждането на оригинални идеи, които имат практическо изражение и стойност.

Автентичността насърчава развитието на емпатия в организацията, т.е. разпознаване на чувствата и желанията на другите и съответно нараства доверието към мотивите, които ръководят действията им. Ето защо, можем да кажем, че автентичността допринася за комплексно засилване на доверието, подкрепата и солидарността в организацията.

Не на последно място чрез автентичността нараства вътрешния интегритет на организацията (автономност, компетентност, взаимосвързаност и баланс), който и осигурява стабилно и уверено присъствие. Също така прилагането на интегритет дава на организацията нужната и дисциплина, за да бъде последователна и постоянна във водената политика, особено при бурна, хаотична и непредвидима външна среда

Насърчаването на автентичността в организациите е отговорна и не лека задача. Да се преоткрие и поощри автентичността обаче е от определящо значение, както за развитието и мотивацията на хората, работещи в нея, така и за бъдещето и благоденствието на самата организация.

автор на статията: Вера Гилина


Warning: printf(): Too few arguments in /home/hblg5f158/public_html/futurist.espirited.com/wp-content/themes/annina-pro/inc/template-tags.php on line 83