Затваряне

ЦЯЛАТА отговорност

„Най-големият ден в живота ми, а и във вашия е, когато ние приемем цялата отговорност за  нашите отношения. От този ден нататък, ние започваме да растем. “ Джон Максуел

Отговорността, без съмнение, е много важна, за да можем да направляваме своя живот и да водим другите. Ако искаме да сме психически здрави и силни, първото нещо, което трябва да направим, е да видим дали се оплакваме и обвиняваме или можем да поемем отговорността за живота си и да видим какво можем да направим.

За всеки, вероятно, е ясно, че обвинението може да ни даде временно илюзията за сила чрез усещането за превъзходство, докато го правим, но впоследствие то ни обезсилва. Оставя ни с чувството, че не можем да направим нищо, за да променим нещата, освен да се оплакваме и критикуваме. Въпреки това малко хора говорят за нуждата да поемем отговорността за живота си изцяло, на сто процента. Един от тях е Джон Максуел.

Разбирате ли – цялата отговорност, колкото и нелогично да изглежда това. Ако сте хора с духовна нагласа, ако вярвате, че ние не сме хора, които имаме душа, а души, които имаме тела и на едно свръх-съзнателно ниво може би сме поели отговорността за живота, който водим, ще ви е по-лесно. Но дори и да не вярвате, няма проблем. Просто вижте как ще се почувствате, когато си представите, че нямате власт върху външните събития, но винаги имате власт върху начина, по който реагирате на тях, и ще разберете казаното от Максуел.

След което започвате да растете. Това е вашия урок по лидерство – сега.