Затваряне

Фокус

Осмото от „21 незаменими качества на лидера“ според Джон Максуел се нарича ФОКУС. И гласи:

„Колкото по-ясен е той, толкова по-наясно сте и вие.“

Много често не успяваме не, защото нямаме добра идея, не, защото нямаме съмишленици и подкрепа. Не успяваме, защото нямаме ясен фокус. Пропускаме да видим какво е най-важното и да го следваме.

Често пъти липсата на фокус е резултат от трудности с приоритетите. А трудностите с приоритизирането идват от трудността да кажем „не“ на по-малко важните неща. Искаме повече – искаме да хванем не само един заек, искаме да хванем два. Но, както е казано: „Ако гониш два заека – и двата ще избягат.“

Другият проблем с липсата на ясен фокус идва от разминаването на различните елементи в дейността – в липсата на съгласуваност между целта и средствата за нейното постигане. И тук идва посланието на М. Мийд: „Какво хората казват, какво правят и какво казват, че правят, са напълно различни неща.“

И така, ако вашият урок по лидерство сега е „Фокус“, проверете дали нещо от по-горното може да се окаже вярно за вас.