Затваряне

Творческите таланти

Както обикновено за мен напоследък, когато прочета нещо в economy.bg го свързвам с нещата, които вече зная в областта на организационната психология. Така се случи и със статията „Как да разпознаете творчески талант?“  С цел да ориентират специалистите по „човешки ресурси“ в откриването на творчески таланти в статията се изброяваха седем различни психологически характеристики, отличаващи творческите хора от нетворческите. След като я прочетох си казах: „ами да, нищо ново под слънцето, но е добре, че за това нещо се говори, за да го знаят повече хора“.

Имах пред вид същото, за което бях писала в статията за Черните овце, а именно че творческите хора са тези, на които компаниите най-много разчитат за иновациите, но същевременно избягват да ги назначават, защото обикновено им създават доста междуличностни проблеми. Проблемите, които идват от това, че тези нестандартни хора не винаги са най-добрите екипни играчи, нито са и най-послушните подчинени. Те имат редица странности, част от които ще видите в списъка по-долу, и които обикновено вървят в комплект с дарбата и нестандартността. Малцина обаче са шефовете, които ще поискат да назначат служител, който постоянно ги кара да усещат неудобното камъче в обувката им на властта, както и да поемат отговорността по тяхното вписване в екипа, за да не загубят от творческия им заряд за сметка на адаптивността и хармонията в екипа.

Истинската причина да поискам да споделя и във Футурист тези седем характеристики според цитираното изследване на BI Norwegian School Business е коментарът на един мъж под статията: „Ау-у, аз явно съм креативен човек! Отговарям на всичките признаци! Досега си мислех, че съм просто един труден за управление и крив човек, но то било признак за креативност!“

Този коментар е причината. Познавам много хора, които отговарят на този психологически портрет за творческата личност, но си мислят, че са криви, чепати и трудни за управление, или, поради по-голямата си емоционална чувствителност и трудност в общуването, се чувстват непълноценни. Те не знаят, че тези странности всъщност са неизбежната сянка-спътник на творческите личности.

Нека все пак да споделя отличителните черти на творческата личност:

1. Асоциативна ориентация. С богато въображение, шеговити, пълни с идеи, смесват реалност с измислица.

2. Автентичност. Съпротивляват се на правилата и законите. Имат бунтарски манталитет и нуждата да правят неща, които никой друг не прави.

3. Мотивация. Винаги вършат нещо, целево и иновативно ориентирани са. Изключително издръжливи и силни при решаване на трудни проблеми.

4. Амбиция. Имат нужда да влияят на другите, търсят внимание и признание.

5. Гъвкавост. Способни са да погледнат от различен ъгъл на нещата и да вземат най-оптималното решение.

6. Емоционална нестабилност. Често изпитват негативни емоции, бързо сменят настроението си и имат ниско самочувствие.

7. Трудно общуват. Не са особено мили и любезни, твърдоглави са и винаги намират грешки и слабости в идеите на други хора.

Може да имате всички тези характеристики и да не сте креативен човек – за подобно нещо, освен всичко, се иска и талант, разбира се. Но дори да имате барабар с тези странности и таланта, е добре да знаете, че има и още едно нещо – проявата на тези черти може да се случи по позитивен или по негативен начин. Да вземем богатото въображение, например – можете да го използвате, за да бягате чрез него в своя измислен свят, криейки се от истинските предизвикателства в живота, но можете да направите точно обратното – да положите усилията да въплътите своите странни идеи в материални форми, което е истинското предизвикателство. Или да вземем общуването – може да използвате ценността за утвърждаване на своята автентичност, за да се налагате грубо на другите и да не ги зачитате, но можете да я изразите по начин, в който уважението към чуждата гледна точка присъства.

Четенето на подобни списъци без да отчитане на сложността на контекста и неизбежните нюанси на практическото им проявление, поражда риск – рискът хората, които се разпознават в написаното в тях, да го използват като оправдание за нежеланието си за промяна или на отказа си да погледнат в очите реалност, от която ще ги заболи. Затова в случая е важно да се знае, че дори тези черти да са част от портрета на творческата личност, истинското предизвикателство е да ги използваме в услуга на Цялото, а не на тясно егоистичните си цели. Това не само е ключът за превключване на употребата им от негативни в позитивни форми на изразяване. Това е и източникът на силата да се справим със своите странности, със своята неприспособимост и различие от средностатистическите норми, които са неизбежната цена, която плащаме за правото на творческа изява и автентичност.

Камелия