Затваряне

Страст

Дванадесетото от “21 незаменими качества на лидера” според Джон Максуел се нарича „СТРАСТ“. Накратко то гласи:

„Да приемем живота, какъвто е, и да го обичаме.“

Интересна формулировка. Според Максуел излиза, че за да имаме от тази дефицитна стока – страстта, същата, която е „първата стъпка към постижението“, която „увеличава силата на волята“,  и „ни променя“, защото „прави невъзможното възможно“, ние трябва да се научим да обичаме живота такъв, какъвто е.

И така, ако в основата на страстта е безусловната обич към живота, то в основата на автентичното лидерство е воденето със страст:

„Когато един водач действа със страст, обикновено хората откликват по същия начин.“ Джон К. Максуел