Затваряне

Силата на малките победи

Хубавите неща трябва да се разпространяват из мрежата и това се отнася и до графиката по-долу. Тя се отнася до „силата на малките печалби“ и по математически прост и убедителен начин илюстрира този факт, че ако всеки ден се подобряваме само с един процент, в края на годината нашето подобрение ще е стигнало впечатляващите почти 38 процента.

gains

Когато полагаме тези дребни, всекидневни усилия, ние не забелязваме промяната. Трябва да мине известно време, за да открием окуражителната обратна връзка от това, което се е натрупало междувременно.

Този процес на натрупване на малките подобрения се отнася до всичко, включително и до автентичните лидери. Промените, до които техните усилия водят, понякога са обезсърчително бавни и те може да се изкушат да се откажат. Това е човешко. Едно малко подсещане за „силата на малките победи“, обаче може да им върне вярата в себе си по Пътя към Големите им цели.