Затваряне

Просто пристъпи напред

Това е урок от бащата на концепцията за автентичното лидерство – Бил Джордж. Неговата важност е в това, че развенчава някои от митовете за лидерството. Според него:

„За да бъдеш автентичен лидер:

  • не се изисква да си се родил с качествата и отличителните белези на лидер;
  • не се изисква да чакаш някой да те припознае като такъв;
  • не се изисква си на върха на организацията, в която работиш;
  • но се изисква да пристъпиш напред и да поемеш лидерството, в някоя от областите на живота ти.” Бил Джордж

Всички искаме да имаме влияние, за да осъществим идеите си на практика, но не всички имаме смелостта да пристъпим напред и да действаме. Точно това е основната разлика между тези, които водят и тези, които следват. Лидерите пристъпват напред. Те знаят, че всеки един от нас носи искрицата на лидера вътре в себе си, но само от тях самите зависи, дали ще разпалят огън от нея или не.

Това, което помага на тази искрица да се превърне в пламък, е да опознаем себе си достатъчно добре, така че да разпознаем своите най-силни страни – същите тези, които могат да бъдат в услуга на Цялото. След това крачката напред се случва леко и естествено.