Затваряне

Продължителен избор

„Ние избираме какво отношение да имаме в момента. И това е продължителен избор.“ Джон Максуел

Вероятно това е една банална истина, която вече знаете. А именно, че свободата се намира в способността да правим изборите, с които сътворяваме живота си.

Въпреки това, тази банална истина е един от най-важните уроци по лидерство. Защото посочва къде е зоната на силата, промяната и възможността за влияние – тя се намира вътре в нас и се отнася до нашето отношение към случващото се. И това наистина е продължителен избор. Практикуваме го цял живот. Джон Максуел го е знаел това. А ние само ви го напомняме.

„Песимистът се оплаква от вятъра. Оптимистът очаква той да промени нещо. Лидерът насочва платната.” Джон Максуел