Затваряне

Правилните принципи

Това е урок по лидерство от Стивън Кови. Той се отнася до принципите, до правилните принципи. А ние разбираме, че са правилни, ако са в синхрон с естествените закони в живота. Те са в основата на етиката на характера и водят до дълготраен успех. Ето защо:

„Принципите са като морски фарове, които ръководят човешкото израстване и спомагат за постигането на щастие. Правилните принципи са естествени закони, които не могат да бъдат нарушавани и за разлика от субективната действителност на личните ни парадигми, представляват тъканта на “обективната реалност”, която не се влияе от това, което си мислим за нея. Тези принципи са част от всяка утвърдила се религия, социална философия или етична система. Те са очевидни и могат лесно да се докажат от всеки индивид, защото са част от човешкото съществуване, съзнание и съвест. Такива са:

  • Принципа на справедливостта
  • Принципа за цялостност и честност,който е основа на доверието
  • Принципа за зачитане на човешкото достойнство
  • Принципът за дълга и служенето
  • Принципа за доброто качество и съвършенството
  • Принципът за човешкия потенциал и за растежа – че можем да се развиваме непрекъснато и да усъвършенстваме своите качества и таланти и на усилията, свързани с това
  • Принципът на търпението, полагането на грижи и окуражаването.

Принципите не са практики. Докато практиките са ситуативно специфични, в зависимост от обстоятелствата, принципите са дълбоки фундаментални истини, които имат универсално приложение. Те се отнасят за индивиди, семейства, частни и обществени организации от всякакъв вид. Когато тези принципи е превърнат в навици, те помагат на хората да създават огромно разнообразие от практики в зависимост от конкретните ситуации.

Принципите не са и ценности – бандата крадци може да споделят еднакви ценности, но те са в разрез с тези основни принципи. Принципите са територията, ценностите са картите – когато ценим правилните принципи, ние разполагаме с истини – познание за нещата такива, каквито са. 

Принципите са насоки на човешкото поведение, които имат доказана стойност. Те са основни. В същината си са неоспорими, защото са очевидни. Един от начините да аргументираме очевидността на принципите е просто да си представим колко абсурдно би било някой да живее ефективен, пълноценен и щастлив живот, основавайки се на противоположните принципи – нечестност, измама, посредственост, дегенерация, безполезност.

Колкото повече нашите карти и парадигми се доближават до тези принципи и естествени закони, толкова по-точни и функционални ще бъдат те.“       Стивън Кови