Затваряне

Открито за автентичното лидерство

Автор на тази статия е Вера Гилина

„Животът на организациите и техните ръководители далеч би бил по-лесен, ако лидерството се състоеше от изчерпателен списък с прости правила, които лесно да могат да се спазват ден след ден, година след година. Истината обаче е, че лидерството е ежедневно предизвикателство (1), което изисква генериране на нови идеи, развитие и прилагане на нови творчески и гъвкави лични подходи към работата в рамките на една последователна и дългосрочна стратегия.

Общоприето схващане е, че успешното ръководене се нуждае от сила и идва с прилагането на власт. Често, за да се максимизират очакваните краткосрочни резултати за ръководители се избират хора, заради техния чар и обаяние, вместо заради техния характер, техния стил на поведение, вместо вътрешна същност и не на последно място заради техния наложен имидж, отколкото заради притежаването на вътрешен интегритет.

В условията обаче на бушуващите финансова, етична и социална кризи все повече нараства осъзнаването, че е необходима драстична промяна в нагласата към съвременното лидерство, която да постави нова здрава основа и нарастващ темп на устойчиво развитие. Днес, съвременните организации имат нужда от нов тип лидери, които са истински и непресторени личности, които са верни на себе си и на своите убеждения, които установяват с другите открити и честни взаимоотношения. И тъй като другите хора им вярват те ще са в състояние да ги мотивират да дадат най-доброто от себе си и да постигнат желаните цели. Тези нови автентични лидери ръководят чрез даване на личен пример. Те са повече загрижени за това да подпомогнат хората около себе си, отколкото да постигнат собствен успех и признание, защото знаят, че техния успех са резултатите, които постигат другите.

Автентичното лидерство се проявява в пет направления (2):

  • Преследване на целта със страст: опознаване на себе си, своята страст, лична мотивация и истинската си цел ⇒ СЕБЕПОЗНАНИЕ
  • Следване на солидни и здрави ценности: лидерите се определят от техните ценности; почтеността е качество, което трябва да притежава всеки автентичен лидер; тест за истинските ценности на лидера е не какво казва той, а какви ценности прилага при силно напрежение и стрес ⇒ ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПИ
  • Ръководене със сърце: автентичните лидери ръководят, както със своята глава, така и със своето сърце. Воденето със сърце означава да притежаваш страст към своята работа, състрадание към хората, с които работиш, но и куража да вземаш трудни и непопулярни решения ⇒ МОТИВАЦИЯ
  • Установяване на дълготрайно взаимоотношения: тази способност е съществен белег на автентичния лидер. Ако показваме откритост и дълбочина при контактите (взаимодействието) с другите, хората ще ни отговорят с ангажираност и лоялност ⇒ ЕКИП
  • Демонстриране на самодисциплина: автентичните лидери прилагат високо ниво на самодисциплина, за да достиган високи резултати. Те поставят пред себе си високи стандарти, но и очакват от другите същото. Това изисква от една страна поемане на пълна отговорност за последствията и резултатите, а от друга да държат останалите отговорни за тяхното представяне. Дисциплината в работата не е възможна без лична дисциплина ⇒ ЦЯЛОСТЕН ЖИВОТ

За да бъдеш автентичен лидер се изисква посвещаване и отдаденост на своето лично развитие и растеж, както и отстояване и справяне с различните изкушения и трудности, които се появяват по пътя. Пътят на автентичното лидерство е избор, който правим сами, във всеки един момент и ситуация. Насърчете себе си да го вземете сега.“

Препратки:

Welch, J. & Welch, S. (2005), Winning, Hаrper Business

George, B. & Sims, P. (2007), True North: Discover Your Authentic Leadership, Jossey-BassЖивотът на организациите и техните ръководители далеч би бил по-лесен, ако лидерството се състоеше от изчерпателен списък с прости правила, които лесно да могат да се спазват ден след ден, година след година. Истината обаче е, че лидерството е ежедневно предизвикателство (1), което изисква генериране на нови идеи, развитие и прилагане на нови творчески и гъвкави лични подходи към работата в рамките на една последователна и дългосрочна стратегия.

Общоприето схващане е, че успешното ръководене се нуждае от сила и идва с прилагането на власт. Често, за да се максимизират очакваните краткосрочни резултати за ръководители се избират хора, заради техния чар и обаяние, вместо заради техния характер, техния стил на поведение, вместо вътрешна същност и не на последно място заради техния наложен имидж, отколкото заради притежаването на вътрешен интегритет.

В условията обаче на бушуващите финансова, етична и социална кризи все повече нараства осъзнаването, че е необходима драстична промяна в нагласата към съвременното лидерство, която да постави нова здрава основа и нарастващ темп на устойчиво развитие. Днес, съвременните организации имат нужда от нов тип лидери, които са истински и непресторени личности, които са верни на себе си и на своите убеждения, които установяват с другите открити и честни взаимоотношения. И тъй като другите хора им вярват те ще са в състояние да ги мотивират да дадат най-доброто от себе си и да постигнат желаните цели. Тези нови автентични лидери ръководят чрез даване на личен пример. Те са повече загрижени за това да подпомогнат хората около себе си, отколкото да постигнат собствен успех и признание, защото знаят, че техния успех са резултатите, които постигат другите.

Автентичното лидерство се проявява в пет направления (2):

  • Преследване на целта със страст: опознаване на себе си, своята страст, лична мотивация и истинската си цел ⇒ СЕБЕПОЗНАНИЕ
  • Следване на солидни и здрави ценности: лидерите се определят от техните ценности; почтеността е качество, което трябва да притежава всеки автентичен лидер; тест за истинските ценности на лидера е не какво казва той, а какви ценности прилага при силно напрежение и стрес ⇒ ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПИ
  • Ръководене със сърце: автентичните лидери ръководят, както със своята глава, така и със своето сърце. Воденето със сърце означава да притежаваш страст към своята работа, състрадание към хората, с които работиш, но и куража да вземаш трудни и непопулярни решения ⇒ МОТИВАЦИЯ
  • Установяване на дълготрайно взаимоотношения: тази способност е съществен белег на автентичния лидер. Ако показваме откритост и дълбочина при контактите (взаимодействието) с другите, хората ще ни отговорят с ангажираност и лоялност ⇒ ЕКИП
  • Демонстриране на самодисциплина: автентичните лидери прилагат високо ниво на самодисциплина, за да достиган високи резултати. Те поставят пред себе си високи стандарти, но и очакват от другите същото. Това изисква от една страна поемане на пълна отговорност за последствията и резултатите, а от друга да държат останалите отговорни за тяхното представяне. Дисциплината в работата не е възможна без лична дисциплина ⇒ ЦЯЛОСТЕН ЖИВОТ

За да бъдеш автентичен лидер се изисква посвещаване и отдаденост на своето лично развитие и растеж, както и отстояване и справяне с различните изкушения и трудности, които се появяват по пътя. Пътят на автентичното лидерство е избор, който правим сами, във всеки един момент и ситуация. Насърчете себе си да го вземете сега.

автор на статията: Вера Гилина

Препратки:

Welch, J. & Welch, S. (2005), Winning, Hаrper Business

George, B. & Sims, P. (2007), True North: Discover Your Authentic Leadership, Jossey-Bass


Warning: printf(): Too few arguments in /home/hblg5f158/public_html/futurist.espirited.com/wp-content/themes/annina-pro/inc/template-tags.php on line 83