Затваряне

Отдаденост

„Всеки може да надрасне обстоятелствата и да постигне успех, ако е отдаден и страстен в това, което прави.“

Нелсън Мандела