Затваряне

Отвътре-навън

Това е един много основен урок по лидерство. Преподаден от Стивън Кови в книгата му „Седемте навика на високо ефективните хора“.

Тази книга започва с история, в която той има проблем с поведението на сина си. Решавайки този проблем, той разбира, че същият подход е приложим навсякъде – както в семейството, така и в работата. Този подход се нарича „отвътре-навън“ и в същността си ни казва това, което ние вече добре знаем: промяната на света започва от нас самите; не можем да променим външния свят, ако първо не променим вътрешния.

Ето какво казва по въпроса Кови:

„Отвътре-навън означава да започнем първо със себе си,  при това с най-вътрешната част от нас – нашите парадигми, характер и мотиви. Той означава, че победите върху нас самите трябва да предшестват външните победи, че трябва да се научим да спазваме обещанията пред самите себе си, преди да ги даваме на другите. Означава, че няма да постигнем успех, ако поставяме личността пред характера и ако се опитваме да усъвършенстваме отношенията си с другите, преди да усъвършенстваме себе си. Отвътре-навън е продължителен процес на обновление, базиран на естествените закони, на които се подчинява човешкото развитие и прогрес. То е спирала нагоре, която води до по-висши форми на отговорна независимост и ефективна взаимозависимост.“

За да се разбере посланието на Кови най-добре е да се познават основните идеи и понятия от книгата му – такива като „взаимозависимост“ и „етика на личността и етика на характера“. Но и без тях, посланието му все пак е ясно – вътре в нас се намира началото на промените, които искаме да видим и извън нас. Ако това е вашият урок по лидерство сега, вероятно е време отново да обърнете погледа навътре в себе си и да откриете това, с което да започнете промените – нещо в своите възприятия за света и за самите себе си.

„Ако наистина искаме да променим ситуацията, първо трябва да променим себе си. А можем да променим себе си, само ако променим своите възприятия.“ Стивън Кови