Затваряне

Общото между лидерите

„Как изглежда лидерът?

Срещал съм лидери по цял свят, на няколко континента и с всякакви професии. Срещал съм млади и стари лидери, лидери с големи и малки племена.

Мога да кажа само това: лидерите нямат нищо общо.

Те не са от един и същи пол, с еднакви доходи или географско разположение. Няма ген, обучение, произход, професия. С други думи, лидерите не се раждат. Сигурен съм в това.

Всъщност имат нещо общо. Всеки лидер на племе, когато съм срещал, споделя едно нещо: решението да води.“ Сет Годин, „Племена“, с.159

Това е урок по проверка на вашата решимост – да водите или да не водите. А зад това решение стоят най-различни мотиви. Ако сте се свързали с правилните мотиви, нямате да имате разколебаване в решението да водите.

Когато зад тези мотиви стои промяната на статуквото и осмеляването да имаш кауза и да я следваш, когато зад това решение стои интересът на цялото, на Племето, няма как да се разколебаете. Вие служите на едно по-голямо цяло. Вече няма връщане назад.