Затваряне

“Наточете секирата”

“Онова в което постоянстваме, става по-лесно – не, че естеството на работата се е променило, а способността ни да го правим се е увеличила”. Емерсън

Този урок по лидерство е от Стивън Кови и обхваща седмият – последен, от неговите навици за високо ефективните хора. В неговата основа стои принципът на творческото самообновяване и се изразява в способността ни да се грижим за себе си, за продължаваме да се развиваме. С други думи, ако искаме да постигаме резултати, трябва да инвестираме в средството за постигането им – нас самите и нашето физическо, емоционално, умствено и духовно благополучие.

„Всекидневната грижа за самите нас в четирите измерения на обновяването – физическо, емоционално, интелектуално и духовно – е сърцевината на навик 7. На езика на принципите на самоорганизирането това означава да отделяме всеки ден за дейности в квадрант 2, в които да се занимаваме с неща, които са важни, но не са спешни – неща свързани с профилактиката на нашето здраве и физически тонус (правилно хранене, спорт и упражнения); с четене, планиране, информиране и осмисляне на нова, разширяваща мисловните ни хоризонти информация; с прилагане на принципите на емпатийното общуване, междуличностно ръководене и творческо единодействие във всекидневните си контакти с хора; с медитация, общуване с природата или други, свързани с подхранване на духовността ни практики. Четирите измерения на самообновяването дават възможност да се грижим за нашата цялостност, за нашата пълноценност.“

Важно в дадения случай е не само всекидневното влагане на усилия в това да се грижим за тялото си, ума, контактите с другите и съвестта си. Важно е да правим това балансирано. Това означава да отделяме еднакво внимание на четирите сфери на нашата активност и да не занемаряваме дадено нещо за сметка на друго, тъй като всяко пренебрегнато измерение се превръща в хранителна среда за негативни сили и енергии – както на ниво индивид, така и на ниво семейство или организация. Ефективността се случва, когато самообновяването се прави всекидневно и балансирано. Тогава “секирата” ни ще бъде остра и ще отнема по-малко време, за да отсече дървото.

Ефекта от всекидневното инвестиране на време и усилия в нашето физическо, емоционално, умствено и духовно благополучие, е синергичен – т.е. вложените усилия в едно направление, ни подсилват в друго направление (например, физическите упражнения ни помагат да имаме по-добър тонус, да сме по-издръжливи на умствени и емоционални натоварвания), а също така инвестирането в нашите вътрешни победи, помага външните ни победи да се случват по-леко, по-естествено и спонтанно.

В сърцевината на процеса на вътрешно самообновяване стои нашата съвест – вътрешния ориентир, който ни казва дали посоката, в която се развиваме е правилната. Ако посоката, в която вървим е правилната и идва от принципи и ценности, които са вечни, ако усилията, които полагаме да вървим към нея са всекидневни, неуморни, балансирани – наградата е пълен, успешен и щастлив живот. Няма как да е по друг начин.