Затваряне

Мислете според принципа печеля – печелиш

Ако сте лидери, значи имате кауза, имате цел, която да следвате. Ако имате кауза, вероятно имате желание да победите. И, тъй като става въпрос за битки, много важно е как ги водим. Затова Стивън Кови ни дава един безценен урок по водене на битки – да мислим на принципа „печеля-печелиш“ или „няма сделка“:

„Всичко по-малко от печеля/печелиш във взаимозависимата действителност е компромис, който дава отражение на дългосрочните взаимоотношения. И цената на този компромис не бива да се забравя. Печеля- печелиш или няма сделка дава голяма емоционална свобода и в семейните взаимоотношения. Ако няма консенсус за нещо, по-добре е всеки да прави каквото му харесва… По отношение на бизнеса този подход е най-реалистичен, когато бизнес-отношенията са все още в самото начало.“ Стивън Кови

Нагласата „печеля-печелиш“ е избор. Един от многото избори, които правим, докато общуваме с другите. Понякога не го правим, просто защото не сме достатъчно осъзнати за останалите възможности, сред които избираме:

  1. Печеля – печелиш.
  2. Печеля – губиш.
  3. Губя – печелиш.
  4. Губя – губиш.
  5. Печеля.
  6. Печеля – печелиш или няма сделка.

Понякога възможностите как на практика да случим „печеля-печелиш“ не са толкова ясни и видими. Понякога се изисква доста да помислим как да направим така, че „и вълкът да е сит, и агнето цяло“. Изглежда, че няма решение. Въпреки това, упорствайте. Винаги има начин. А, ако няма такъв, значи „няма сделка.“ Компромисът не е решение за истинските лидери. Те не водят битките си, за да имат половин победа.