Затваряне

Любов или страх

Гари ЗукавПредимството на простите дефиниции е в това, че улесняват осъзнаването – предоставят дума, която поражда асоциации и мисли, които пораждат чувства и действия. Накратко, подходящата дума – ако се сетим за нея в подходящия момент, защото я свързваме с това, което преживяваме, може да промени нещата. Една такава дума е „автентична сила“, по начина, по който я дефинира Гари Зукав – автор на редица бестселъри в Америка и най-честият гост в телевизионното шоу на Опра Унфри.

Според него автентичната сила в сърцевината си е съгласуване между целите на личността с целите на душата. Обратното на нея е външната сила, която в сърцевината си е желание за манипулация и контрол. Старият начин на разглеждане на силата е външната сила. Новият начин на откриване на силата е автентичната сила – сила, основана на любов.

Рецептата на Гари Зукав за сдобиване със сила е проста: търсете силата, основана на любовта, а не на страха. За да направите това е достатъчно да си зададете въпрос – моите действия са основани на любов или на страх?

Ето някои насоки от Гари Зукав за разпознаване върху какво градим силата си:

  • ЛЮБОВТА е: интимност, уязвимост, състрадание, отворено сърце, сътрудничество, нагласа печеля-печелиш, споделяне, поемане на лична отговорност, доверие в интуицията си, хармония, съзидание, желание за лечение, не избягваш да виждаш това, от което те е страх, интегритет, самосъзнание, духовен растеж, липса на вкопченост в крайния резултат, промяна на вътрешния свят.
  • СТРАХЪТ е: битка за власт, емоционална затвореност, желание да си прав, изграждаш стени около себе си, желание за победа на всяка цена, пазене на територията, обвинява другите, не чува гласа на интуицията си, нехармоничен, състезателен, избягва болката, съпротивлява се на страха, търси външна сила, липса на интегритет, загрижен за себе си, духовно застоял, привързан към крайния резултат, опитва се да променя външния свят.

Изночник: AUTHENTIC POWER VS. EXTERNAL POWER

Автентичното лидерство е основано на автентична сила. И това се отнася до бъдещето.

Все повече автори ни казват, че в бъдещето ще оцелеят – и успеят, само нещата, които са истински. И това се отнася до нас, хората.