Затваряне

Камелия Хаджийска

Камелия Хаджийска е създател и катализатор на проекта Футурист.

Творческият подход в работата й се основава на богат професионален опит като психолог, който й дава рядката възможност да обедини  знанията в две различни области на работата с хора – преподавателската дейност (тренинги и обучения) и дълбочинната работа с човешката психика (психотерапията).

 • Първото е свързано с опита й като преподавател в Полицейската академия – където е автор на редица статии за активните методи на обучение, както и на наръчник за обучение за обучители по темата за управление на стреса. Също така и като водещ фирмени обучения – основно като треньор към фирма ТAURUS. Второто отразява опита й като психотерапевт и водещ групи за личностно развитие и себепознание.

Съвместното действие на тези две различни и взаимообогатяващи се области на опит и експертно знание я насочват към изследване на организационното здраве като условие за развитие на основното конкурентното предимство на бъдещето– хората.   Проектът Футурист е творческият израз на този опит и на желанието й да се работи с човешката страна в организациите с по-голяма дълбочина. Професионалната й биография във факти е:

Обучение

 •  1990  Магистър по психология, Софийски Университет “Св. Климент Охридски”
 •  2007  Диплома като психотерапевт: психодрама– директор, Обучителна програма по психодрама и групова психотерапия към фондация ““Психотерапия 2000″

Професионален опит

 • 1991-1992 Експерт в Сектор за професионална психо-диагностика, Институт по психология – МВР
 • 1993-2002 Научен сътрудник  в Сектор за психологическо обучение и подготовка, Институт по психология – МВР (преподавател в Полицейската Академия)
 • 2003-2004 Мироопазваща мисия на ООН в Косово  (United Nation Mission In Kosovo- CIVPOL), Заместник началник на Сектор за консултиране и подкрепа – CAST (Counseling and Support Team)
 • 2005 (януари-август) Главен експерт в Сектор за психопрофилактика и психологическо консултиране, Институт по психология – МВР
 • 2005 -2018 психолог на свободна практика (психотерапевт, организационен консултант и треньор – фирмени обучения)

Камелия Хаджийска е създател на espirited.com – сайт, посветен на връзката между психотерапията и духовното развитие на човека. 

Education
 • Masters Degree in Psychology – Sofia University
 • Psychodrama-therapist – training program at “Psychotherapy 2000” Foundation
 Professional Experience

1991 – 2005                 Psychologist at the Institute of Psychology at the Ministry of Domestic Affairs, Bulgaria, working in various positions and units:

 • Expert psychologist at the Psychological Assessment Unit responsible for the psychological examinations of candidates for Police jobs;
 • Psychologist at the Psychological Education Unit conducting lectures and communication trainings for the Police Academy – stress management skills, communication skills;
 • Psychologist at Stress Management Unit helping Police Officers to cope with professional stress;
 • UN Peace Keeping Officer – UNMIK (United Mission in Kosovo) – as a CAST officer (Counseling and Support Team officer) and Deputy Chief of the Unit.

2005 – 2018

 • Psychologist and psychotherapist on private practice – working with individuals and organizations in the field of psychological health; organizational counselor and trainer in soft skills.