Затваряне

Как да поставим хората в центъра на корпоративната стратегия?

Това е подзаглавието на книгата на Линда Гратън „Жизнена стратегия“. Но това е и основната цел на нашата работа – на нашата мисия – защото бъдещия успех на организациите зависи именно от правилния отговор на този въпрос!

Тази книга е един от идейните източници в нашата работа. Авторката на книгата е  професор в Лондон Бизнес Скул и дългогодишен консултант в областта на организационното консултиране. Работила с едни от най-големите корпорации в света и е провеждала задълбочени изследвания за това кой е липсващия елемент в работата с човешкия ресурс в корпорациите, който е способен да превърне хората в действително конкурентно предимство. В своята книга тя споделя четири основни принципа, които стоят в основата на търсенето на по-горния въпрос. Те са:

 1. „Съществуват фундаментални различия между хората като „актив“ и традиционните активи – финансови или технологични.
 2. Разбирането на тези фундаментални различия създава цял нов начин на мислене и работа в организациите, промяна в умствената нагласа.
 3. Бизнес-стратегиите могат да се реализират единствено чрез хората.
 4. Създаването на стратегически подход към хората изисква интензивен диалог в цялата организация.“

След което тя пояснява: „С други думи, това е нов начин на мислене и нов начин на правене на нещата. Начин на мислене, който поставя на централно място създаването на смисъл в организациите. Начин на правене на нещата, който изгражда стратегия за хората чрез създаване на визия, дълбоко разбиране на реалността и широко ангажиране на многофункционални екипи.“

Подобно на всички големи автори в областта на развитието на съвременните организации и бъдещите тенденции в бизнеса, тя говори за смяната на парадигмата, т.е. на начина на възприемане (мислене) на мястото и ролята на хората в корпоративната стратегия. Говори, както с аргументите на фактите от своя опит, така и с горчивината от наблюденията от проведените от нея многобройни изследвания:

 „Страстно вярвам, че реалността в организациите твърде много изостава от това, което се говори, т.е. че „хората са най-важното богатство”. Докато не се изправим пред тази пропаст, докато не погледнем реалността в очите и докато не започнем да се интересуваме от чувствата в същата степен, в която се интересуваме от финансите, сме обречени да създаваме организации, които разрушават душата и духа на своите членове и редуцират, а не изграждат човешкия потенциал.“

Кратката версия на отговора на Линда Гратън как да се поставят хората в центъра на корпоративната стратегия може да бъде представена като серия от шест стъпки за изграждане на „жизнената стратегия“ на корпорацията. Те са:

 1. изграждане на работна коалиция
 2. изграждане на представа за бъдещето
 3. разбиране на настоящите способности и идентифициране на несъответствията
 4. създаване на карта на системата
 5. моделиране на динамиката на визията
 6. хвърляне на мост към действието

Дългата версия на този отговор е предмет на написаното в цялата книга. По думите на самата авторка в тази книга тя представя „аргументите за човешката страна на организацията и как можем да изградим процеси в организациите, които поддържат потенциала на хората”.

КамелияТова е подзаглавието на книгата на Линда Гратън „Жизнена стратегия“. Но това е и основната цел на нашата работа – на нашата мисия – защото бъдещия успех на организациите зависи именно от правилния отговор на този въпрос!

Тази книга е един от идейните източници в нашата работа. Авторката на книгата е  професор в Лондон Бизнес Скул и дългогодишен консултант в областта на организационното консултиране. Работила с едни от най-големите корпорации в света и е провеждала задълбочени изследвания за това кой е липсващия елемент в работата с човешкия ресурс в корпорациите, който е способен да превърне хората в действително конкурентно предимство. В своята книга тя споделя четири основни принципа, които стоят в основата на търсенето на по-горния въпрос. Те са:

 1. „Съществуват фундаментални различия между хората като „актив“ и традиционните активи – финансови или технологични.
 2. Разбирането на тези фундаментални различия създава цял нов начин на мислене и работа в организациите, промяна в умствената нагласа.
 3. Бизнес-стратегиите могат да се реализират единствено чрез хората.
 4. Създаването на стратегически подход към хората изисква интензивен диалог в цялата организация.“

След което тя пояснява: „С други думи, това е нов начин на мислене и нов начин на правене на нещата. Начин на мислене, който поставя на централно място създаването на смисъл в организациите. Начин на правене на нещата, който изгражда стратегия за хората чрез създаване на визия, дълбоко разбиране на реалността и широко ангажиране на многофункционални екипи.“

Подобно на всички големи автори в областта на развитието на съвременните организации и бъдещите тенденции в бизнеса, тя говори за смяната на парадигмата, т.е. на начина на възприемане (мислене) на мястото и ролята на хората в корпоративната стратегия. Говори, както с аргументите на фактите от своя опит, така и с горчивината от наблюденията от проведените от нея многобройни изследвания:

 „Страстно вярвам, че реалността в организациите твърде много изостава от това, което се говори, т.е. че „хората са най-важното богатство”. Докато не се изправим пред тази пропаст, докато не погледнем реалността в очите и докато не започнем да се интересуваме от чувствата в същата степен, в която се интересуваме от финансите, сме обречени да създаваме организации, които разрушават душата и духа на своите членове и редуцират, а не изграждат човешкия потенциал.“

Това е кратката версия на отговора на Линда Гратън как да се поставят хората в центъра на корпоративната стратегия може да бъде представена като серия от шест стъпки за изграждане на „жизнената стратегия“ на корпорацията. Те са:

 1. изграждане на работна коалиция
 2. изграждане на представа за бъдещето
 3. разбиране на настоящите способности и идентифициране на несъответствията
 4. създаване на карта на системата
 5. моделиране на динамиката на визията
 6. хвърляне на мост към действието

Дългата версия на този отговор е предмет на написаното в цялата книга. По думите на самата авторка в нея тя представя „аргументите за човешката страна на организацията и как можем да изградим процеси в организациите, които поддържат потенциала на хората”.