Затваряне

Зоната на дискомфорт – зоната, която се нуждае от лидер

„Лидерството се среща рядко, понеже малко хора са готови да минат през дискомфорта – задължителен за всеки, който води. Този дефицит прави лидерството ценно…“ Сет Годин, Племена, с. 66

В психологията много се говори за зоната за дискомфорт като зоната, в която най-много се развиваме. И това е ясно и без да си психолог – там, където ни е лесно и приятно, сигурно и познато, няма развитие. Развитието се случва в зоната на дискомфорт. А едно от основните неща за лидерите е, че  те търсят развитието – своето, и чуждото. Не се страхуват да навлязат в зоната на дискомфорт, ако вярват, че това ще донесе ползи на организацията, в която работят.

„Некомфортно е да се изправите пред непознати.

Некомфортно е са предложите идея, която може да се провали.

Некомфортно е да се опълчите срещу статуквото.

Некомфортно е да се съпротивлявате срещу порива за усядане.

Когато усетите дискомфорта, вие сте открили мястото, което се нуждае от лидер.

Ако като лидер не сте усещали дискомфорт в работата си, почти сигурно е, че не сте достигнали своя потенциал като лидер.“ Сет Годин, „Племена“, с.67