Затваряне

Живей това, което знаеш

  • Да знаеш нещо, но да не го правиш, означава че не знаеш.
  • Да научиш нещо и да не го направиш означава, че не си го научил.
  • Да разбереш нещо и да не го направиш означава, че не си го разбрал.
  • Само в правенето, в прилагането на придобитото знание и разбиране, те се интернализират.

Стивън Кови

Това е урок по лидерство, който казва само едно нещо. Ако знаете много неща, но не ги прилагате в живота си, значи нищо не знаете. Истинското лидерство е въпрос на действие, на практическо въплъщаване в живота на това, в което вярвате и вече знаете. Време е за действие.To know and not to do, is really not to know.
To learn and not to do is not to learn.
To understand something and not apply it is
really not to understand it.
It is only in the doing, the applying that
knowledge and understanding are
internalized.

Stephen Covey