Затваряне

Емоционалната банкова сметка

Ето една идея от Стивън Кови как да „забогатеете“ – като започнете от нарастване на активите ви в т.нар. емоционална банкова сметка. Тя е метафората, която той използва, за да опише колко доверие се е изградило в дадена връзка. Тя е чувството за сигурност, което имате с друг човек.

„Ако правя депозити в Емоционалната си Банкова Сметка посредством положително отношение към вас, любезност, честност, спазвайки обещанията си, аз безспорно изграждам резервен фонд. Доверието ми към вас става все по-голямо и аз мога да се възползвам от него, когато ми се наложи. Може дори да допусна грешка, но тогава това изградено доверие ще я компенсира. Може да се случи така, че да не се изразя много ясно, но вие ще схванете веднага за какво става въпрос. Няма да се хванете за това, което буквално съм казал. Когато доверието е на високо ниво, общуването е лесно, ясно и ефективно.

Но ако имам навика да не ви изслушвам, да показвам неуважение, да реагирам неадекватно, да ви игнорирам, да влизам в ролята на съдия, да ви предавам, да ви заплашвам – тогава Емоционалната ми Банкова Сметка ще бъде на червено. И каква гъвкавост бих имал тогава – никаква! Ще бъде като преминаване през минно поле. Ще трябва да внимавам за всичко, което казвам, да претеглям всяка една дума. Напрежението ще витае във въздуха. И това се случва много често в много организации, в много семейства и бракове. Нашите най-дълготрайни връзки, като брака например, изискват нашите постоянни, всекидневни депозити.“   Стивън Кови

Това е поредният -от много подобни тук, уроци, който се отнася до доверието. Вероятно, защото е много важен, затова се повтаря от устата на различни Учители по Лидерство. Стивън Кови обаче е един от най-добрите, когато ни убеждава за важността на доверието. Вероятно, защото знае, че той е истинският капитал, който може да ни направи богати във всяко отношение. И затова ни предупреждава:

“Бързата поправка” е мираж! Изграждането и поправянето на взаимоотношенията изисква време.“