Затваряне

Елементите на лидерството – отдаденост

„Лидерите се опълчват срещу статуквото.

Лидерите създават култура около тяхната цел и включват другите в тази култура.

Лидерите притежават голяма доза любопитство към света, който се опитват да променят.

Лидерите използват харизма (в разнообразните й форми), за да привличат и мотивират последователи.

Лидерите споделят визията си за бъдещето.

Лидерите се посвещават на дадена визия и вземат решения, основани на тази визия.

Лидерите свързват своите последователи помежду им.

Ако разгледате лидерите във вашата организация или общност, ще откриете, че всеки от тях използва комбинация от тези седем елемента. Не трябва да сте шефове, да имате власт, да сте красиви или с връзки, за да бъдете лидери. Просто трябва да сте наистина отдадени.“ Сет Годин, „Племена“, с.139-140

Седем елемента, обединени от една спойка – отдадеността. Отдаденост на нещо по-голямо от теб самия.

Ако това е вашият урок по лидерство, вижте кое е това нещо, което е по-голямо от вас самите, и, ако успеете да го направите, вероятно ще се изненадате от силата и лекота, които ще дойдат, за да продължите по пътя си – като водите.