Затваряне

Две в едно

В статия на НоваВизия четем, че според Питър Дракър – един от най-големите гурута на съвременния мениджмънт, един човек не трябва да бъде назначаван на мениджърска длъжност, ако:

„гледа само слабостите на хората, вместо силните им страни;
повече се интересува от въпроса кой е прав, вместо от това, кое е правилно;
смята интелигентността за по-важна от честността;
характерът му не дава добър пример за подражание.“

Става ясно, че въпросните качества не се отнасят до компетентността, а до характера, като въплъщават на практика ценностите на справедливостта, искреността, честността и подкрепата на другия. А когато говорим за ценности, вече навлизаме в зоната на лидерството, автентичното лидерство.

Има достатъчно доказателства, че в бъдеще тези двете неща – формалната власт, обикновено наричана мениджмънт, и неформалната власт, обикновено наричана лидерство, все по-често ще бъдат представени от едно лице. Вероятно вашето лице е едно от тях?