Затваряне

В центъра

В дадения случай „център“ означава сърцевината на вътрешната ни същност, най-дълбоката част от нас самите.

В понятията на Бил Джордж това са ценностите, т.е. вътрешния компас, който ни показва посоката, въпреки променящите се външни събития и обстоятелства. В понятията на Стивън Кови това са принципите –  правилните принципи.

„Нещата, които стоят в центъра на нашия живот, са извор на сигурност, напътствие, мъдрост и сила. Затова е изключително важно да знаем какво точно сме поставили в центъра на живота си и ако то ни влияе по негативен начин и вместо това е източник на несигурност, обърканост, дисхармония и слабост, да бъде заменено с правилните принципи.“

Това, което Стивън Кови е установил в своя опит от общуването с безкрайно много хора, е, че те поставят в центъра на живота си едно от следните неща (в резюме):

  1. „Центриране върху брачния партньор: вместо сигурност – емоционална зависимост от настроенията и отношението на партньора; напътствието се базира върху емоцията на момента; мъдростта и силата са загубени в негативните взаимоотношения.
  2. Центриране върху семейството: вместо чувство на сигурност – зависимост и уязвимост към всякакви промени в семейната традиция и култура.
  3. Центриране върху парите.
  4. Центриране върху работата.
  5. Центриране върху притежаването – както материални вещи, така и нематериални придобивки като слава, репутация, социална известност.
  6. Центриране върху удоволствието.
  7. Центриране върху приятеля или врага.
  8. Центриране върху църквата.
  9. Центриране върху собствената личност.“

На пръв поглед изглежда, че сме независими от външния свят, само когато сме насочени към себе си, но Стивън Кови опровергава и това. Според него в ограниченото пространство на егото има застой, защото не се дава, само се взема. Къде тогава е решението? Според него – в принципите, в нещата, които сме избрали да бъдат ръководни ориентири в живота ни:

„В центъра обаче може да стоят принципите! При тях чувството за лична стойност и вътрешна сигурност е високо, защото за разлика от другите центрове, те не са базирани на постоянно променящи се хора или неща, а са непроменими, можем да разчитаме на тях. Тъй като те са дълбоки фундаментални истини, те устояват на промените на времето и са като пътеводна нишка в сложната и многостранна тъкан на живота. Принципите не се променят – променя се само нашето разбиране за тях. Когато се ръководим от правилни принципи, мъдростта и напътствието идват от точни карти, от начин, по който нещата са съществували, съществуват и ще продължават да съществуват. А личната сила е проактивна, саморефлектираща, неограничена от обстоятелствата и средата.“   Стивън Кови