Затваряне

В началото имайте предвид края

Това е урок по лидерство от Стивън Кови, който акцентира върху разглеждане на живота ни в по-голяма перспектива.

За целта Кови използва метафората за стълбата, по която се катерим много усилено, само, за да открием накрая, че сме се катерили по погрешната стена. В дадения случай стената не е нищо друго, освен собствения ни живот, а краят – краят на същия този живот. Затова той ни предлага да си представим как присъстваме на собственото си погребение. И да се опитаме да чуем какво различите хора там казват за нас. Ние в най-голяма степен сме способни да открием кои са истински важните неща за нас едва пред лицето на смъртта.

“В началото имайте пред вид края” в сърцевината си означава да поставите в основата на своето мислене образа, картината на края на живота си като отправна система или критерий, с помощта на който всичко друго ще бъде проверено. Всяка част от вашия живот може да бъде разгледана в контекста на цялото, на това което наистина има значение за вас. Да започнем с идеята за края означава да започнем с ясно разбиране за нашето предназначение. Защото знаейки накъде отиваме, ние по-добре можем да разберем къде сме сега, така че всяка стъпка, която предприемаме да бъде в правилната посока. Колелото на живота лесно може да ни завърти така, че улисани в работа, в изкачването по стълбичката на успеха, да не забележим, че тя е опряна на друга, а не на правилната стена. Възможно е да бъдем заети – много заети, без да бъдем ефективни.“

Това е важен урок, защото ни помага да се зададем важните въпроси – за живота и за нас самите – преди да се е оказало твърде късно. Кови споделя своя опит като организационен консултант на големи шефове на корпорации, които са постигнали върха на кариерата си там, но когато са се огледали наоколо, са открили, че са се отчуждили от децата си, че съпругите им са ги напуснали, че здравето им е силно влошено и че в живота им не е останало много място за радост. Успехът в кариерата се оказва успех, който не пълни сърцето. Приходите на компанията – да, но не и собствената душа и нужда от пълноценен живот.

„Хората често откриват, че са удържали победи, които обаче се оказват празни, успехи, които идват за сметка на други, по-важни неща. Колко по-различен би бил животът ни, ако знаем кое е важно за нас, и носейки този образ в себе си, живеем пълноценно, правейки това, което трябва. Ако стълбичката, по която се изкачваме, е опряна на погрешната стена, всяка стъпка ще ни приближава до погрешното място все по-бързо. Ние може да бъдем много заети, много ефикасни, но ще бъдем наистина ефективни само, когато в началото имаме предвид края.“ С. Кови