Затваряне

Вслушване

Единайстото от  “21 незаменими качества на лидера” според Джон Максуел се нарича ВСЛУШВАНЕ. И то гласи:

„За да се свържете със сърцата на другите, използвайте ушите си.“

За да бъде по-убедителен Джон Максуел добавя:

„Добрият водач окуражава последователите си да му казват това, което има нужда да знае, а не онова, което иска да чуе.“

Слушането, при това непредубеденото и свободно от приемането на нещата твърде лично слушане, е базисно за всеки човек. Още по-важно то е за лидера, за този, който води. Защото воденето за автентичния лидер е свързано не с постигането на неговите лични цели, то е подчинено на целите на групата, на която той служи. Става ясно, че без вслушване не може, нали?

Това е вашият урок по лидерство – сега.