Затваряне

Бъди себе си

„Когато действаш в синхрон със себе си, тогава можеш да откриеш взаимовръзка между собствената си лична история и типа лидерство, който прилагаш. Никой не може да бъде автентичен, опитвайки се да бъде някой друг. Без съмнение можеш да се учиш от опита на другите, но няма начин да бъдеш успешен, ако се опитваш да ги копираш. Хората ще ти повярват и доверяват, когато си естествен и истински. Всеки един от нас има своя уникална история.”

Бил Джордж

Това е най-важният урок по автентично лидерство – да бъдем самите себе си.

Въпросът е, че е лесно да се каже „бъди себе си“, но е трудно да се направи на практика. Трудността идва от много неща – в голяма част от случаите това е страх. В дадения случай обаче, тя е друга – отнася се до себепознанието. До това наистина да познаваме себе си добре. Става дума за разбиране на себе си, което искрено и дълбоко. Когато го имаме, да бъдем себе си е лесно. Просто даваме думи и външен израз на това, което вече знаем. И, колкото повече го правим, толкова повече откриваме, че типовете лидерство току-що са се обогатили с още един – нашия собствен начин да водим.