Затваряне

Бъдещето на бизнеса

Бизнес лидерите трябва да гледат на настоящето като на нещо временно, а на бъдещето – като на нещо, което идва към нас много бързо.“     Алвин Тофлър, футуролог

Искаме или не, светът се променя. Все по-бързо и по-бързо. Бъдещето на бизнеса, бъдещето на маркетинга, бъдещето на мениджмънта и лидерството – ще е различно от това, което е било в миналото, и от това, което е сега в настоящето.

Успехът ще бъде на страната на тези, които успеят да бъдат в крак с тенденциите на бъдещето, а именно:

  • които успеят да поставят в центъра на бизнес стратегията си хората, като основното конкурентно предимство на бъдещето – за разлика от капитала в началото на миналия век и технологиите в средата на миналия век, които са били основните фактори, създаващи предимство пред конкуренцията;
  • които успеят да развият автентичен стил на лидерство, присъщ за новия тип ръководители, появили се от 2000 година насам и разполагащи в най-голяма степен с ресурси да изведат от криза компаниите, на които са начело.
  • които успеят да създадат продукти, уважаващи „най-дълбоките нужди на хората за социална, икономическа и екологична справедливост“ , за които говори Филип Котлър в маркетинга на бъдещето – Маркетинг 3.0.

В основата на настъпващите промени стои промяната на парадигмата.

Това е основното послание на един от високо уважаваните организационни консултанти в света – Стивън Кови. А парадигмата е начинът, по който ние мислим и възприемаме света и нещата от живота. Промяната на парадигмата води до промяна в начина на действие,  особено по отношение на управлението на човешкия ресурс в организациите. Голямата промяна, която в момента се случва, е промяната от парадигмата на „етика на личността“ към парадигмата на „етиката на характера“. Това означава, че в нашето мислене и възприемане на причините за успеха в живота отново се завръщат вечните човешки ценности като справедливост, уважение, трудолюбие, доброта, загриженост, честност…

Това е парадигмата, която ще отведе съвременните бизнес или не-бизнес организации в бъдещето, защото това е парадигмата на дълготрайния успех. Ето защо, именно новият тип лидери – автентичните лидери, са в най-голяма степен способни да се справят с компаниите, които са в криза. Защото кризата е доказателство, че начинът, по който досега са се случвали нещата, вече не е работещ, че нещо трябва да се промени. И това нещо е много тясно свързано с ценностите, с доверието, с вътрешния интегритет.

Това е мостът към бъдещето. И това е, което ние от Футурист искаме – заедно с нашите клиенти да минем по този мост, осъществявайки нашата мисия и визия на практика.

„Може би е немислимо, че можем от този наглед опасен и нестабилен свят да постигнем щастливо, стабилно и по-добро бъдеще. Всъщност, наистина можем.”                                                                                                                                            Джошуа Купър Рамо

Камелия Хаджийска

Виж още публикации по темата за бъдещите тенденции в света и бизнеса ТУК.