Затваряне

Бъди себе си

Основна цел на хуманистичната психология е да подпомогне изразяването в живота на човека на неговото истинско, автентично Аз.

Според нея, истинското Аз се намира под два по-повърхностни пласта – на положителната и на отрицателната себепредстава за себе си. Най-отгоре е положителният, но фалшив имидж за себе си. Това е Маската – тази част, която позволяваш на другите да видят от тебе. Под нея е отрицателната себепредстава за себе си – това е така наречената Сянка.  Тя е това, което крием не само от другите, но и от самите себе си. А под тези двете, най-отдолу, се крие истинското, автентичното Аз.

Огромната част от хората живеят неавтентичен живот, колкото и сковано, несвободно да е това, именно защото се страхуват да свалят маската и да видят това, което е под нея. Това, обаче, не само не е пълноценен живот, това е неавтентичен живот.

„За да изпитате истинското или автентичното аз се налага да се освободите от родителските и обществените предписания какви би трябвало да бъдете. Изисква се определено количество кураж, за да го направите – смелостта да бъдете този, който сте. Свързването с Истинското Аз не означава че сте постоянно в блаженство или щастие. То просто означава, че сте свободни да преживявате живота с всичките му радости и болки и че не се криете зад сковани защити и фасади. Приближаването до истинското Аз може да изглежда заплашително и страшно, защото, за да стигнете до него, трябва да притежавате и изразявате неща, които се страхувате, че няма да ви спечелят любов, и които обикновено се опитвате да скриете. .. всяка крачка към истинското Аз, независимо колко колеблива е в началото, е важна.“   Хауърд Саспортас

Ако това е урокът по лидерство, който идва сега при вас, вижте доколко сте истински – пред себе си и в отношенията с другите. Проверете не само за Маската, опитайте се да бъдете искрени пред себе си и да си признаете неща, които не бихте искали да знаете, че са там и се спотайват в Сянката. След което поемете риска да ги изразите или споделите.

Няма по-голяма сила от това да бъдеш себе си. И няма по-голям източник на доверие от искреността.Основна цел на хуманистичната психология е да подпомогне свързването и изразяването в живота на истинското Аз на човека. Според нея, истинското Аз се намира под два по-повърхностни пласта – на положителната и на отрицателната себепредстава за себе си. Най-отгоре е положителния, но фалшив имидж за себе си, това е Маската – тази част, която позволяваш на другите да видят от тебе. Под нея е отрицателната себепредстава за себе си – това е така наречената Сянка, това което крием не само от другите, но често пъти и от самите себе си. А под тези двете, най-отдолу, се крие истинското, автентичното Аз. Огромната част от хората живеят неавтентичен живот, колкото и сковано, несвободно да е това, именно защото се страхуват от това да свалят маската и да видят това, което е под нея. Това, обаче, не само не е пълноценен живот, това е неавтентичен живот.

„За да изпитате истинското или автентичното аз се налага да се освободите от родителските и обществените предписания какви би трябвало да бъдете. Изисква се определено количество кураж, за да го направите -смелостта да бъдете този, който сте. Свързването с Истинското Аз не означава че сте постоянно в блаженство или щастие. То просто означава, че сте свободни да преживявате живота с всичките му радости и болки и че не се криете зад сковани защити и фасади. Приближаването до истинското Аз може да изглежда заплашително и страшно,, защото, за да стигнете до него, трябва да притежавате и изразявате неща, които се страхувате, че няма да ви спечелат любов, и които обикновено се опитвате да скриете. .. всяка крачка към истинското Аз, независимо колко колеблива е в началото, е важна.“

Хауърд Саспортас